นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Orderkrub Co.,Ltd. ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลของตัวท่านเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการในสิ่งที่ท่านต้องการ
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้า ให้ข้อมูลการบริการต่างๆ และติดต่อกลับ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล หรือรับสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย Orderkrub Co.,Ltd. นั้น จะมีทั้งอีเมล ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในข้อมูลประเภทอื่นๆด้วยเมื่อท่านต้องการรับบริการจากเรา

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล

ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว https://www.orderkrub.com/ เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของทางบริษัทฯ นอกจากนี้การลงทะเบียน ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความต้องการที่ท่านมีต่อเรา เพื่อให้เราได้ปรับปรุงการให้บริการและการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล
เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะทำการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยระบบนี้ เราจะสามารถบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ดังที่กล่าวมา
คุณได้ทำอะไรสักอย่าง